NYT FRA DSMF: MR-SIKKERHED, NYE SIGS, CT-QA

25. april 2024 - Ivanka Sojat Tarp

Med DSMFs 20. symposium velgennemført - som altid med interessante oplæg, prisuddelinger, firmaudstilling, og god netværkssnak - kommer her en kort opdatering, med nogle af de ting som blev annonceret. 

Nye SIGs i DSMF

Hele tre nye Special Interest Groups (SIGs) blev annonceret til dette års generalforsamling:

"Spildevandsgruppen"

  • Håndtering af spildevand afledt af nuklearmedicinske behandlinger/undersøgelser
  • Kontakt: Søren Holm, Soeren.Holm@regionh.dk

"Hjemsendelsesgruppen"

  • Håndtering af hjemsendelse af patienter efter nuklearmedicinske behandlinger/undersøgelser
  • Kontakt: Lars Jødal, lajo@rn.dk

 "Brug af ETHOS maskiner"

  • En række stråleterapiafdelinger har, eller er på vej til at få, såkaldte ETHOS maskiner. Det er en teknologisk platform, som stadig har nogle praktiske udfordringer. En fokuseret SIG forsøges derfor etableret, så vi kan den bedste erfaringsudvikling blandt de danske afdelinger. Varian er interesseret i at blive involveret.
  • Kontakt: Peter Andreas Andersen, Peter.Andreas.Andersen@regionh.dk

Det vil komme mere information om grupperne på: /dsmf/sigs/

MR-sikkerhed

De danske faglige organisationer, DSMF, DSMMR, DRS og Radiograf Rådet har taget initiativ til en fælles retningslinje for hvordan MR-skanning kan og bør håndteres i Danmark, den er nu i høring (indtil 30. juni):

EFOMP SIG om "Artifical Intelligence"

En ny Special Interest Group (SIG) om kunstig intelligens inden for medicinsk fysik er under opstart inden for EFOMP.

CT-QA

Fysikere i Region Syddanmark har – med udgangspunkt i en national arbejdsgruppe – udviklet programmet CT-QARS ”CT Quality Assurance Region Syddanmark” er udviklet af fysikere i Region Syddanmark. Koden er skrevet i Matlab og kan downloades fra hjemmesiden for Medicoteknik, Region Syddanmark:

CT-QARS er en sammenskrivning af et tidligere analyseprogram til vandfantomet og et nyudviklet analyseprogram til Catphan-fantom model 600 og 700. Programmet er specifikt udviklet til at kunne udføre billedanalyserne beskrevet i protokollen Modtage- og statuskontrol af CT-skannere udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2017. 

 

 

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her