Generalforsamling 2024

13. februar 2024 - Ivanka Sojat Tarp

Kære DSMF-medlemDSMF Logo Ny

DSMF's generalforsamling 2024 afholdes d. 23. april 2024 kl. 16.30-18.30. Samme dag afholder symposieudvalget det 20. DSMF Symposium og har udformet et meget spændende program til os. Se nærmere på https://dsmfsymposium.nemtilmeld.dk/

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 26. marts 2024. 

Valg til bestyrelse, uddannelsesråd og CPD-udvalg.

Da det ikke er valgår, skal der ikke umiddelbart findes nye kandidater til bestyrelse, uddannelsesråd og CPD-udvalg.

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder orienteres om foreningens værdipapirer
 6. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Beretning fra Uddannelsesrådet
 8. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
 9. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
 10. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Eventuelt

Der vil løbende komme materiale på siden for generalforsamlingen - /dsmf/generalforsamlinger/generalforsamling-2024/

Den endelige dagsorden sendes ud senest d 09. april 2024.

Med venlig hilsen

DSMF Bestyrelse

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her