PRESSEMEDDELELSE UNG FYSIKER PRIS 2024

16. april 2024 - Ivanka Sojat Tarp

Pressemeddelelse

Dansk hospitalsfysiker modtager pris for kræftforskning

Hospitalsfysiker Malene Eppler Bak modtager Ung Fysiker-prisen 2024, der uddeles af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF). Prisen er på 20.000 kr.

Malene modtager prisen for hendes forskningsarbejde om at lave daglig tilpasning af stråleterapi mod vulvacancer (kræft i de ydre kvindelige kønsorganer). Arbejdet har været præsenteret på flere internationale konferencer og er publiceret i artiklen: ”Clinical experiences with online adaptive radiotherapy of vulvar carcinoma” i Acta Oncologica, Volume 62(10), 2023. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2023.2257377.

Vulvacancer er heldigvis en relativt sjælden kræftsygdom. Behandlingen for vulvacancer består af operation og ofte også kemoterapi og stråleterapi. Stråleterapi efter operation er specielt udfordrende pga. følgerne fra operationen som inkluderer væskedannelse i operationsarret. På Rigshospitalet har en gruppe arbejdet med at tilpasse stråleterapi behandlingen dagligt for netop denne patientgruppe og det er dette arbejde Malene har været primus motor for. Gruppens arbejde har ført til at mindre raskt væv bestråles og på denne baggrund er daglig tilpasset stråleterapi blevet normen for behandling af vulvacancer på Rigshospitalet.

Om prismodtageren

Malene har arbejdet på Rigshospitalet siden februar 2019 som hospitalsfysiker i Afdelingen for Kræftbehandling. Malene er uddannet civilingeniør fra DTU og det prisbelønnede arbejde var en del af hendes videreuddannelse til hospitalsfysiker.

Om ung Fysiker-prisen

Prisen på 20.000 kr. uddeles af DSMF til en nyuddannet hospitalsfysiker på grundlag af det videnskabelige forskningsarbejde, der er udført i forbindelse med uddannelsen. Formålet med prisen er at stimulere forskning og udvikling indenfor medicinsk fysik i Danmark.

Prisen annonceres i år i forbindelse med DSMF Symposium den 23.-24. april 2024.

Om Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF)

DSMF er et videnskabeligt selskab, der varetager danske hospitalsfysikeres interesserer. Selskabet har over 200 medlemmer på landsplan. Hospitalsfysikere arbejder på afdelinger, der udfører stråleterapi, nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger, røntgendiagnostik eller interventionsradiologi. Her deltager de aktivt i den daglige drift og udvikling af avanceret hospitalsudstyr til billeddannelse og behandling, og er således en vigtig del af Danmarks højteknologiske sundhedssektor.

Yderligere info på www.DSMF.org

Kontakt

  • Formand for DSMF, Christian Skou Søndergaard: Tlf. +45 2977 7629
  • Prismodtager Malene Eppler Bak: Tlf. +45 3545 7312

Ung Fysiker 2024

Billedtekst: Hospitalsfysiker Malene Eppler Bak fra Rigshospitalet, modtager af DSMFs Ung Fysiker-pris 2024, siddende på nyeste generation af avanceret strålebehandligsapparat (foto: privat).

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her