SIGs

Nuværende SIGs

Her samler vi information om Special Interest Groups (SIGs) under DSMF:

 

DSMFs bestyrelse vil meget gerne modtage forslag til nye landsdækkende, faglige arbejdsgrupper, så hvis du går og savner en gruppe, hvor du kan udveksle faglige erfaringer med kollegaer, så send endelig en mail til bestyrelse@dsmf.org. Der vil være mulighed for økonomisk støtte fra selskabet til mødeaktivitet.

 

Hvad er en SIG?

SIG-beskrivelse vedtaget i bestyrelsen 31. marts 2016:

En Special Interest Group (SIG) under Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) er en faglig arbejdsgruppe, der fungerer på tværs af afdelinger og institutioner med henblik på at udveksle erfaringer om et specifikt emne og/eller at løse en opgave af fælles interesse.

Gruppen har mulighed for at samle kontaktoplysninger, informationer og dokumenter om gruppens arbejde på egen underside af www.DSMF.org. Gruppens arbejde afrapporteres løbende til bestyrelsen og til selskabets generalforsamling.

DSMF tilbyder mulighed for økonomisk støtte i forbindelse med SIGens mødeaktiviteter. Som udgangspunkt refunderes rejseudgifter og mødeforplejning i et rimeligt omfang, men eventuelt andre udgifter kan tilsvarende dækkes efter særlig aftale.

For at blive betegnet som en SIG under DSMF skal gruppen langt overvejende bestå af medlemmer af DSMF, men den er dog ikke begrænset hertil. Således kan enkelte ikke-medlemmer eller repræsentanter fra organisationer og virksomheder deltage i gruppen, såfremt det skønnes at være en fordel for arbejdet.

En SIG udpeger en tovholder, der står for at koordinere arbejdet og for at afrapportere arbejdet til bestyrelsen og selskabets medlemmer.

Meeting