Om Dansk Selskab for medicinsk fysik

Formål

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) er et videnskabeligt selskab, der ifølge vedtægterne har følgende formål:

  • at befordre teoretiske og praktiske fremskridt på det medicinsk fysiske område,
  • at varetage medlemmernes fælles interesser indenfor forskning og uddannelse, herunder at planlægge og administrere specialuddannelsen til hospitalsfysiker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier,
  • at bidrage til styrkelse af medlemmernes faglige netværk,
  • at samarbejde med andre organisationer på områder, der har betydning for det medicinsk fysiske område.

Historie

I 1963 blev The International Organisation for Medical Physics (IOMP) stiftet, og i 1980 fulgte The European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP). I kølvandet på dette fulgte et forøget ønske om formel kontakt til disse foreninger, hvorfor flere lande (deriblandt Danmark) stiftede deres egne selskaber for medicinsk fysik.

DSMF blev stiftet som "Dansk Forening for Medicinsk Fysik" på et seperat fysikermøde den 6. november 1981 i Karrebæksminde i forbindelse med et møde i Dansk Selskab for Onkologi og Radioterapi. I 1982 blev foreningen formelt medlem af både EFOMP og IOMP, hvilket netop var en væsentlig begrundelse for stiftelsen. Ved generalforsamlingen i marts 1990 besluttedes det, at foreningen skiftede navn til det nuværende Dansk Selskab for Medicinsk Fysik.

Begrundelsen var den principielle forskel i, at en forening består af medlemmer med samme interesse, mens medlemmerne af et fagligt selskab har den samme uddannelsesmæssige baggrund og arbejder indenfor et specifikt fagområde. Et selskab er således naturligt for f.eks. offentlige myndigheder at rådføre sig med.

I oktober 1999 får selskabet sin første hjemmeside på www.dsmf.org. Denne side holder helt til januar 2011, hvor en ny og professionel hjemmeside indkøbes. Gamle udgaver af hjemmesiden kan ses hos Internet Archive.

En liste over selskabets tidligere formænd kan ses her.

Logo

DSMF Logo NyI forbindelse med oprettelsen af hjemmesiden i 1999 opstod behovet for et foreningslogo. Bestyrelsen udskrev derfor en logokonkurrence med deadline den 1. december 2000. Vinderen blev Mia Selin, der ses på dette screenshot fra den gamle hjemmeside, hvor hun modtager præmien på 3.000 kroner. I forbindelse med indkøb af ny hjemmeside i 2010 var kravet angående layout blot, at selskabets logo skulle indgå i det nye design.

Økonomi

 

Hovedkonto:

Konto nr.: 5026-0001030428 (Jyske Bank)
SWIFT adr.: JYBADKKK
IBAN nr.: DK5150260001030428
CVR/SE nr.: 28 06 26 05

 

Symposium-konto:

Konto nr.: 5026-0001214113 (Jyske Bank)
SWIFT adr.: JYBADKKK
IBAN nr.: DK6950260001214113

 

Kassereren kan kontaktes på e-mail: kasserer@dsmf.org.