Indberetning af CPD point for 2023

4. januar 2024 - Ivanka Sojat Tarp

Det er nu tid til at færdiggøre sin CPD indberetning for 2023.

Der gøres opmærksom på at man i år SKAL benytte den nye indrapporteringsskabelon som findes her:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdsmf.org%2Fmedia%2F74468%2FCPD-indrapporteringsskabelon-v-21-marts-2023-.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

eller på DSMFs hjemmeside under CPD.

Har man deltaget i kurser/møder, så se meget gerne på forhåndsvurderede aktiviteter (/hospitalsfysik/cpd-systemet/forhaandsvurderede-kurser-mv/).

Vi gør opmærksom på, at der gælder samme regler om pointoptjening for on-line deltagelse som ved fysisk tilstedeværelse.

Hvis man er nyuddannet hospitalsfysiker, og skal indsende CPD opgørelse for første, skal der også medsendes en kopi af uddannelsesbeviset.

Sidste frist for indsendelse af CPD opgørelsen for 2023 er den 31. januar 2024. Den skal sendes til cpd@dsmf.org og skal indeholde en underskrevet forside samt en udfyldt indrapporteringsskabelon.


Se mere på siden for CPD-systemet
(/hospitalsfysik/cpd-systemet/)

Godt nytår fra CPD udvalget.

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her