DSMF Generalforsamling 2023

13. januar 2023 - Ivanka Sojat Tarp

Kære DSMF-medlem DSMF Logo Ny

DSMF's generalforsamling 2023 afholdes d. 26. april 2023 kl. 15.00-17.00. Samme dag afholder symposieudvalget DSMF Symposium og har udformet et meget spændende program til os. Se nærmere på https://dsmfsymposium.nemtilmeld.dk/1/

Ung Fysiker Pris er en del af symposieprogrammet, hvor Ung Fysiker foredrag bliver kl. 13.50.

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 29. marts 2023.

Valg til bestyrelse, uddannelsesråd og CPD-udvalg.

Da det er et ulige år, er der valg til både bestyrelse, revisor, uddannelsesråd og CPD-udvalg. Der skal samtidig vælges suppleanter til revisor, uddannelsesråd samt CPD-udvalg. Overvej derfor gerne om en sådan opgave kunne være noget for dig.  Skulle du være interesseret i at opstille, hører bestyrelsen meget gerne om det på bestyrelse@dsmf.org. Det er selvfølgelig også helt legitimt at meddele sit kandidatur under selve generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder orienteres om foreningens værdipapirer
 6. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Beretning fra Uddannelsesrådet
 8. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
 9. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
 10. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP
 11. Behandling af indkomne forslag
 12. Eventuelt

Der vil løbende komme materiale på siden for generalforsamlingen- /dsmf/generalforsamlinger/generalforsamling-2023/

Den endelige dagsorden sendes ud senest d. 12. april 2023.

Med venlig hilsen

DSMF Bestyrelse

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her