Nyt fra CPD udvalget

13. juni 2022 - Ivanka Sojat Tarp

Ny indrapporteringsskabelon

Der er i juni 2022 udgivet ny indrapporteringsskabelon til selv-rapportering af CPD aktiviteter. Indrapporteringsskabelonen skal anvendes ifm. indrapportering af aktiviteter for 2022 og fremefter.

Indrapporteringsskabelonen udgives som excel-ark, som derudover samler alle relevante informationer i et dokument og indeholder følgende faner:

  • Ny skabelon som aktiviteter indrapporteres i.
  • Bemærkninger vedr. brug af skabelonen og vigtige noter angående indrapportering og pointgivning.
  • Litteraturliste (point opsummeres i indrapporteringsskabelonen).
  • Oversigter over kategorier og point – dels i kort form, dels med eksempelangivelse.
  • Versionslog
  • Justering af kat. 1.12 til maksimalt 20 point pr. år
  • Tilføjelse af ny kat. 3.4 til aktiviteter som Indkøb, udbud, anskaffelser (1 point pr. fulde dagsaktivitet - maks 10 point/år)

 

CPD udvalget, Juni 2022

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her