Høring om reviderede bekendtgørelser

26. marts 2019 - Heidi S. Rønde

Til alle DSMFs medlemmer.

De fire bekendtgørelser med hjemmel i lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse er blevet revideret og dermed sendt i høring igen.

Da det har indflydelse på vores hverdag, har bestyrelsen ønsket at lægge det ud til alle vores medlemmer at komme med kommentarer til høringssvaret. DSMF sender et samlet høringssvar. Man må selvfølgelig også gerne selv sende et høringsvar.

Deadline for at sende kommentarer til bestyrelsen er mandag d. 8. april 2019 kl 08.00.

Kommentarer sendes til bestyrelse@dsmf.org

Høringsversion - Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer

Høringsversion - Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

Høringsversion - Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Høringsversion - Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af ra-dioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

Høringsbrev

På vegne af bestyrelsen

Heidi S. Rønde

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her