Generalforsamling 2018

16. april 2018 - Heidi S. Rønde

Kære DSMF medlem

DSMF's generalforsamling 2018 afholdes d. 23. august kl. 12.30 - 14.00 i forbindelse ECMP 2018 på H.C. Ørsted Instituttet, Aud 5, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.

Det blev på generalforsamlingen i 2016 besluttet at flytte generalforsamlingen i 2018 til august, så den kunne afholdes i forbindelse med ECMP, da der ikke arrangeres et symposie i 2018. Beslutningen blev godkendt igen på generalforsamlingen i 2017.

Se evt. referaterne fra 2016 og 2017.

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 26. juli 2018.

Vedtægtsændringer

Sidste år blev der stillet forslag om opløsning af DSMFs fond og ændring ad de tilhørende paragraffer. Da ikke mindst halvdelen af vores medlemmer var til stede, skal det stemmes om igen i år. Se forslag samt motivation på hjemmesiden for årets generalforsamling.

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 6. Beretning fra Fonden (Herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse)
 7. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 8. Beretning fra Uddannelsesrådet
 9. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
 10. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
 11. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og  IOMP
 12. Behandling af indkomne forslag
 13. Eventuelt

Der vil løbende komme materiale på siden for generalforsamlingen - se her

Der er selvfølgelig adgang til generalforsamlingen selvom, man ikke deltager i ECMP 2018.

Med venlig hilsen

DSMF's bestyrelseHammer -719066_1280

 

 

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her