Dagsorden generalforsamling 2013

16. april 2013 - Karina Lindberg Gottlieb

Til medlemmerne af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Hermed indkaldes til

Ordinær generalforsamling i DSMF

Torsdag den 2. maj 2013 kl 17.00-19.00

Ledernes Konferencecenter, Odense

 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med DSMF symposium 2013.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsordenen

3. Bestyrelsens årsberetning

4. DSMF Regnskab 2012

5. Beretning fra fonden

6. DSMF Budget 2013

7. Beretning fra uddannelsesrådet

8. Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg

9. Forslag til lovændring for bedømmelsesudvalget (se bilag)

10. Beretning fra de delegerede i NACP, EFOMP og IOMP

11. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)

12. Valg af formand

13. Præsentation af nye bestyrelseskandidater og valg til bestyrelse

14. Valg af revisorer (+ revisorsuppleant)

15. Valg til Uddannelsesråd

16. Valg til bedømmelsesudvalg

17.Eventuelt

 

 

 

Vel mødt!

 

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

 

Dagsorden til print

Bilag til lovforslagsændring

 

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her