Hædersgave til Århus-forskere inden for partikelterapi

7. juni 2011 - Eva Samsøe

Stort TILLYKKE til Niels og Jørgen med deres fine arbejde indenfor partikelterapi. Artiklen kan læses i sin fulde form ved at klikke på det indledende afsnit herunder [originaltekst af Christina Troelsen]. Jeg citerer:

" Niels Bassler, seniorforsker ved Institut for Fysik og Astronomi, har sammen med afdelingsfysiker Jørgen Petersen, Afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital, modtaget Professor Carl Krebs's fødselsdagslegat 2011. Legatet gives som en særlig hæder til de to fysikere for deres pionérindsats og forskning inden for partikelterapi."

"Partikelterapi er en form for stråleterapi til kræftbehandling, hvor protoner eller tungere ioner bliver brugt til bestråling af kræftsvulsten. I modsætning til konventionel stråleterapi med højvolt-røntgenstråling, kan partikelterapi begrænse dosis i langt højere grad til selve kræftsvulsten og derved opnå bedre kontrol og reduktion af skader på det omkringliggende raske væv. Omkring 80.000 patienter er hidtil blevet behandlet med protoner og tungere ioner i ca. 30 centre verden over. Mange nye centre er på vej, dog eksisterer ikke en sådan facilitet i Danmark endnu, selvom patientgrundlaget er tilstede. Prisen for en sådan facilitet bliver anslået til at ligge mellem en halv til en milliard kroner.

Der arbejdes i øjeblikket på at der skal etableres et nationalt center for partikelterapi i Aarhus, som det fremgik af rektor Lauritz B. Holm-Nielsens tale ved annonceringen af Fremtidens Aarhus Universitet den 9. marts 2011 (se pressemeddelelsen)

Dermed er Niels Bassler og Jørgen Petersens forskning  i høj grad aktuel. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital står stærkest rent forskningsmæssigt inden for  partikelterapi i Danmark, og det skyldes især den tværvidenskabelige forskningsgruppe Aarhus Particle Therapy Group, som er oprettet af Niels Bassler.

Ved at oprette af et nationalt center for partikelterapi vil man fastholde og udbygge denne position i Aarhus, hvilket vil have stor betydning når der senere skal bygges faciliteter til partikelterapi.

Om legatmodtagerne

Niels Bassler er født i 1975 i Tyskland og er både tysk og dansk statsborger. Han blev cand. scient. i fysik og kemi fra Aarhus universitet i 2002. Kort tid efter begyndte han sit ph.d. studium på Institut for fysik og astronomi i Aarhus med bl.a. Jørgen Petersen som vejleder. Nogle af Niels' studier foregik ved CERN i Geneve I 2006 forsvarede Niels sin ph.d.-afhandling om antiprotoner, og siden da har Niels fortsat sin forskning indenfor partikelterapi ved ansættelser som postdoc og seniorforsker både ved Deutsches Krebsforschungszentrum i Heidelberg, og ved Afdeling for Ekspermentel Klinisk Onkologi, og nu også ved Institut for fysik og astronomi, Aarhus Universitet.

Niels har opbygget forskningsgruppen "Aarhus Particle Therapy Group". Gruppen består af en række unge forskere, som på tværs af det naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fakultet arbejder med dosimetriske og radiobiologiske aspekter ved partikelbestråling, som er en forudsætning for at kunne anvende partikelterapi i klinikken. Niels Bassler har et stort internationalt netværk og han samarbejder med institutioner verden over. Hans arbejde har alene indenfor de sidste par år resulteret i omkring 30 publikationer og en stærk international markering.

Jørgen Petersen er født i 1959 og blev cand. scient. i fysik og matematik ved Aarhus Universitet i 1989. Under studiet var Jørgen i 2 år specialestuderende på CERN i Geneve, hvor han arbejde med partikelgennemtrængningen i stof på proton synkrotonen og cyclotronen, og det var på det tidspunkt, at han blev involveret i det netværk af forskere, som beskæftiger sig med partikel stråling.
Efter studiet blev Jørgen ansat på Afdeling for Medicinsk Fysik i Aarhus, hvor han fik sin specialistuddannelse og siden har været afdelingsfysiker.

Videnskabeligt har Jørgen været meget aktiv og har omkring 50 publikationer. Desuden er Jørgen både nationalt og internationalt aktiv i flere tværfaglige grupper omkring HH-kræft og Prostatakræft, samt aktiv i Dansk selskab for medicinsk fysik og Nordisk selskab for klinisk fysik."

Yderligere oplysninger:

Niels Bassler
Seniorforsker, ph.d.
Institut for Fysik og Astronomi
Ny Munkegade 120
Bygning 1525
8000 Aarhus C
Email: bassler@phys.au.dk
Tlf: 89423704

 

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her