Referat af modeling kursus

13. december 2011 - Ivan Vogelius

Forelæserne gav et rigtig fint overblik over nogle af de gængse modeller til både normal væv og tumor væv. Parametrene i en model blev grundigt gennemgået og vi fik indblik i hvordan hver parameter påvirker modellen både fortolkningsmæssigt og visuelt i et plot. Forskellige randomiserede studier blev kritisk gennemgået og vi diskuterede, hvordan forskellige måder at registrere end points på kan påvirke den model man bruger. Der blev lagt meget vægt på at vi skal være kritiske i vores anvendelse af modeller, da en model beskriver outcome for den gruppe patienter den er blevet fittet til og vil ikke nødvendigvis være i stand til at forudsige hvad outcome er for andre patienter.

Kurset har en fin balance mellem en matematisk og biologisk tilgang og en klinisk forståelse af modellerne, og er henvendt til både fysikere og læger. Vi havde mulighed for at booke et lille møde med hver underviser og dermed stille nogle specifikke spørgsmål til f.eks. et projekt man arbejder med hjemme i klinikken.

Tine Bjørn Nielsen

Kurset afholdes i København næste år. Et mere fyldigt referat fra en læge og en fysiker vil være at finde i næste udgave af ESTROs newsletter. 

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her