Hvad er hospitalsfysik?

Hvad laver en hospitalsfysiker?

En hospitalsfysiker arbejder som oftest på hospitalsafdelinger, der udfører stråleterapi, nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger, røntgendiagnostik eller interventionsradiologi.

Hopitalsfysikere deltager aktivt i den daglige drift og ved anvendelse af højteknologisk udstyr til billeddannelse og behandling. Hospitalsfysikere gennemfører løbende kvalitetssikring og optimering af udstyret, ligesom de spiller en aktiv rolle i implementering af nyt udstyr og nye procedurer.

Derudover har hospitalsfysikerne et ansvar for uddannelse af det resterende sundhedspersonale, såsom sygeplejersker, radiografer og læger. Endeligt deltager fysikerne ofte i afdelingens forskning og udvikling - både på de store universitetshospitaler og på de mindre sygehuse.

Du kan også læse mere om faget i dette temanummer af Kvant om hospitalsfysik.

Uddannelsen til hospitalsfysiker

Uddannelsen til hospitalsfysiker tager 3 år med både teori og praksis og forløber på sygehusene i en uddannelsesstilling. For at blive optaget på uddannelsen skal man have en uddannelse, der giver viden svarende til kandidatniveau i relevante naturvidenskabelige grene eller tilsvarende cand. polyt.

Uddannelsen er delt op i de tre grene: diagnostisk radiologi, nuklearmedicin og onkologisk stråleterapi. Ifølge bekendtgørelse omfatter funktionsområdet for en hospitalsfysiker:

følgende funktioner på hospitalsafdelinger, der udfører stråleterapi, nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger, røntgendiagnostik eller interventionsradiologi:

  1. Aktiv og selvstændig deltagelse i medicinsk anvendelse af ioniserende stråling i den daglige drift
  2. Gennemførelse og kvalitetssikring af diagnostiske og terapeutiske procedurer, herunder optimering af eksisterende og udvikling og implementering af nye metoder
  3. Deltagelse i uddannelse af andre sundhedspersoner
  4. Deltagelse i forskning og udvikling

Specialuddannelsen til hospitalsfysiker er beskrevet her.