Uddannelsesplaner

Herunder findes links til vejledninger og Word-skabeloner for uddannelsesplaner. Vejledningerne er opbygget i moduler, hvor der for hvert modul er angivet indhold af modulet og forslag til, hvordan indholdet kan dækkes.

Det skal forstås sådan, at for hvert modul skal det beskrevne indhold i vejledningen være dækket, mens der er stor frihed i måden det dækkes på. Vejledningernes giver en række forslag til litteratur, praksis og kurser, men det er som hovedregel blot forslag. For nogle moduler er der dog litteratur eller praksis som er obligatorisk, hvilket er tydeligt angivet i vejledningerne.

Vejledningerne ajourføres løbende, f.eks. i forhold til lovgivning. Det er da den ajourførte udgave af vejledningen som er gældende på det tidspunkt, hvor modulet skal godkendes. I 2019 blev lavet en større ændring, hvor et modul fra onkologi blev gjort fælles, og partikelterapi blev indført i onkologi-grenen. Hospitalsfysikerstuderende, som allerede var i gang med uddannelsen i 2018, kan vælge at fortsætte efter den gamle ordning.

NYE UDDANNELSESPLANER - (gælder for uddannelsessøgende startet i 2019 eller senere). 

Generelle bemærkninger (opdateret marts 2015)

Skabeloner (opdateret oktober 2021)

Vejledninger (opdateret oktober 2021):

 

 

 

GAMLE UDDANNELSESPLANER(gælder for uddannelsessøgende startet før 2019). 

Generelle bemærkninger (opdateret marts 2015)

Skabeloner (opdateret marts 2015)

Vejledninger (opdateret marts 2018):

   

Kurser og litteratur

Find forslag til kurser her.

Der kan forskellige gratis bøger til download på nettet, f.eks.: