Bliv medlem af DSMF

Hvis du ønsker at blive medlem af DSMF og iøvrigt opfylder betingelserne, som beskrevet i selskabets vedtægter §3, skal du udfylde og indsende nedenstående formular. Du vil så modtage en bekræftelse på dit medlemskab.

Kontingentet beløber sig til 375 kr. pr. år for ordinære medlemmer og 100 kr. pr. år for ekstraordinære medlemmer, og bliver opkrævet første gang efter næste generalforsamling.

Ifølge vedtægterne gælder, at æresmedlemmer og pensionerede medlemmer er kontingentfrie. Dog skal de kontingentfrie medlemmer være registreret i medlemsdatabasen med en gyldig emailadresse, så kontaktoplysninger løbende kan ajourføres.