Liste over tidligere formænd i DSMF

2023 - 

Christian Skou Søndergaard
Onkologi, Dansk Center for Partikelterapi

2019 - 2023

Heidi S. Rønde
Onkologi, Dansk Center for Partikelterapi

2015 - 2019

Klaus Seiersen
Onkologi, Aarhus Universitetshospital samt Dansk Center for Partikelterapi

2013 - 2015

Brian Holch Kristensen
Onkologi, Herlev Hospital

2007 - 2013

Søren Holm
Nuklearmedicin, Rigshospital

2003 - 2007

Håkan Nyström 
Onkologi, Rigshospitalet

1997-2003

Jesper Carl
Onkologi, Aalborg Sygehus

1991 - 1997

Kjeld Olsen
Onkologi, Amtssygehuset i Herlev

1989 - 1991

Henning Hansen
Onkologi, Amtssygehuset i Herlev

1986 - 1989

Erling Lassen
Onkologi, Odense Sygehus

1981 - 1986

Karl Arne Jessen
Onkologi, Århus Kommunehospital