Pressemeddelelse UNG FYSIKER PRIS 2023

21. april 2023 - Heidi S. Rønde

PRESSEMEDDELELSE

Dansk hospitalsfysiker modtager pris for kræftforskning

Hospitalsfysiker Raul Argota Perez modtager Ung Fysiker-prisen 2023, der uddeles af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF). Prisen er på 20.000 kr.

Han modtager prisen for sit forskningsarbejde med at forbedre håndteringen af anatomiske ændringer for hoved-halskræftpatienter under strålebehandling. Studiet, hvor arbejdet er beskrevet, hedder ”Evaluating principal component analysis models for representing anatomical changes in head and neck radiotherapy” og er publiceret i tidsskriftet Physics and Imaging in Radiation Oncology, Volume 22, 2022.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405631622000318

Under et normalt strålebehandlingsforløb kan hoved-halskræftpatienter få anatomiske ændringer, som kan påvirke robustheden af behandlingsplanen negativt, hvilket kan føre til, at tumoren ikke får den rigtige dosering eller at risikoorganer overdoseres. En metode til at håndtere dette kunne være at bruge matematiske modeller til at forudsige anatomiske ændringer og øge planens robusthed. Principal component analysis (PCA) anvendes ofte til at generere sådanne modeller, men hvor brugbare de er, afhænger af deres evne til nøjagtig at forudsige de anatomiske ændringer.
I dette projekt foreslås en metode til at evaluere, hvor godt en given PCA-model kan beskrive og forudsige anatomiske ændringer, der opstår under et strålebehandlingsforløb. Derudover kan områder, hvor modellerne ofte ikke giver et godt resultat, identificeres med den foreslåede metode. I disse områder kan man fokusere på at øge robustheden, når strålebehandlingen planlægges.

Om prismodtageren
Raul er 33 år gammel og kom til Danmark fra Cuba i 2018 for at starte som PhD studerende i stråleterapi ved Aarhus Universitetshospital. PhD-studiet bestod i arbejdet med robustheden af protonplaner, når anatomien ændrer sig for hoved-halskræft patienter. Siden oktober 2021 har Raul arbejdet som hospitalsfysiker i Stråleterapien på Herlev og Gentofte Hospital.

Om ung Fysiker-prisen
Prisen på 20.000 kr. uddeles af DSMF til en nyuddannet hospitalsfysiker på grundlag af det videnskabelige forskningsarbejde, der er udført i forbindelse med uddannelsen. Formålet med prisen er at stimulere forskning og udvikling indenfor medicinsk fysik i Danmark.
Prisen annonceres i år i forbindelse med DSMF Symposium den 26. april 2023.

Om Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF)
DSMF er et videnskabeligt selskab, der varetager danske hospitalsfysikeres interesserer. Selskabet har over 200 medlemmer på landsplan. Hospitalsfysikere arbejder på afdelinger, der udfører stråleterapi, nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger, røntgendiagnostik eller interventionsradiologi. Her deltager de aktivt i den daglige drift og udvikling af avanceret hospitalsudstyr til billeddannelse og behandling, og er således en vigtig del af Danmarks højteknologiske sundhedssektor.
Yderligere info på www.DSMF.org.

Kontakt
Formand for DSMF, Heidi S. Rønde: Tlf. +45 2499 5358
Prismodtager Raul Argota Perez: Tlf. +45 3868 1758

UNG Fysiker Pris 2023

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her