CPD indberetning 2022

3. januar 2023 - Ivanka Sojat Tarp

Godt nytår fra CPD udvalget!

Det er nu tid til at færdiggøre sin CPD indberetning for 2022. 

Der gøres opmærksom på at man i år SKAL benytte den nye indrapporteringsskabelon, som findes:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdsmf.org%2Fmedia%2F71937%2FCPD-indrapporteringsskabelon-v-20-juni-2022-.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

eller på DSMFs hjemmeside under CPD.

Har man deltaget i kurser/møder, der ikke er med på listen over forhåndsvurderede aktiviteter, skal man medsende et program for aktiviteten. Er der udstedt et deltagerbevis med angivelse af CPD/CME point er det tilstrækkelig dokumentation.

Vi gøre opmærksom på, at der gælder samme regler om pointoptjening for on-line deltagelse som ved fysisk tilstedevær.

Hvis man er nyuddannet hospitalsfysiker, og for første gang skal indsende CPD opgørelse, skal der også medsendes en kopi af uddannelsesbeviset.

Sidste frist for indsendelse af CPD opgørelsen for 2022 er den 31. januar 2023. Den skal sendes til cpd@dsmf.org  og skal som minimum indeholde en underskrevet forside samt en pointopgørelse i Excelformat.

Se mere på siden for CPD-systemet

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her