DCPT er igen i drift

21. juni 2022 - Heidi S. Rønde

DCPT igen i drift
af Christian Skou Søndergaard

På Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er vi nu i gang igen med den kliniske behandling efter 6 ugers driftspause grundet vores cyklotronnedbrud. Vi forestiller os at der måske sidder hospitalsfysikere rundt omkring og tænker: "hvad har de mon lavet?" - så her kommer en lille opsummering.

Skaderne på cyklotronen opstod i forbindelse med almindelig periodisk service af maskinen, hvor den øverste del køres op, så de indre dele kan tilgås (se illustrationen). Da maskinen skulle samles igen, gjorde tekniske problemer med lukkesystemet, at den øverste del af cyklotronen kom en smule skævt ned. Dette gav nogle skrammer indvendigt i maskinen, samt dele som blev klemt - ikke helt så dramatisk en kollision, som man måske kunne forestille sig fra kaffestuesnakken ;-)

Så i princippet skulle der skiftes dele og laves noget metalarbejde (så den igen kunne holde vakuum). Reparationsarbejdet er forgået meget effektivt og målrettet, men praktiske forhold gør at det har taget noget tid. Dels er det i sagens natur ikke nemt at gå til opgaven, da der skal arbejdes inde i selve maskinen (som desuden er radioaktiv) og laves reparationer uden at de indre dele gøres beskidte. Dels er alle dele af maskinen ikke lige trivielle at skifte, nogle er endog ret specifikke for den enkelte maskine, hvorfor der også skal udføres tilstrækkelig kvalitetssikring af egenskaberne. Målet med omhuen er jo at få en maskine, som er nem at få i stabil drift igen og som - vigtigt - har samme beamkvaliteter som før nedbruddet. Med alting samlet og repareret skal maskinen så bringes i drift igen (RF, vakuum, køl, ...) og et beam frembringes og optimeres. Afslutningsvis skal vi som hospitalsfysikere så tjekke, at strålefeltet, som vi behandler med, forsat er som det skal være, i forhold til den beammodel vi beregner med.

Så alt i alt har det taget noget tid, men målet lykkedes, og maskinen er nu i stabil drift igen med samme egenskaber som før.

Cyklotron Varian
Figur: Illustration fra Varian der viser et snit ind i cyklotronen. Den øverste del er løftet op, som det gøres i forbindelse med vedligehold af de indre dele af maskinen.

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her