Pressemeddelelse UNG FYSIKER PRIS 2022

29. marts 2022 - Heidi S. Rønde

PRESSEMEDDELELSE

Dansk hospitalsfysiker modtager pris for kræftforskning

Hospitalsfysiker Kenni Højsgaard Engstrøm modtager Ung Fysiker-prisen 2022, der uddeles af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF). Prisen er på 20.000 DKK.

Han modtager prisen for sit forskningsarbejde inden for stråleterapien med et muligt bud på at forbedre behandlingen af brystbestråling. Studiet, hvor i arbejdet er beskrevet hedder, ”Automatic treatment planning of VMAT for left-sided breast cancer with lymph nodes”. Det er publiceret i det anerkendte tidsskrift Acta Oncologica, Volume 60, 2021. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0284186X.2021.1983209?journalCode=ionc20

Adjuverende strålebehandling af brystet i forbindelse med kræftbehandling, er en traditionel behandling, hvor der bruges statiske felter til bestråling af brystet. Særligt for patienter med kræft i venstre bryst er strålebehandlingen udfordrende, da vejrtrækningen skubber på hjertets placering, hvilket medfører at hjertet kan blive uhensigtsmæssigt bestrålet. Disse patienter modtager derfor behandling med vejrtrækningsrestriktion. I projektet har Kenni udviklet en automatiseret planlægningsstrategi for disse patienter, som ikke er baseret på statiske felter, men på dynamiske behandlingsbuer.

Resultaterne er meget lovende, og det kan potentielt nedsætte behandlingstiden for de involverede patienter uden at gå kompromis med kvaliteten af inddækningen til kræftsvulsten og de omliggende involverede lymfeknuder samt skåne af hjertet og lungerne unødig stråling. Denne planlægningsstrategi vil på sigt kunne introduceres klinisk desuden vil patientens tid på behandlingslejet blive mindsket, da afviklingen af behandling sker hurtigere. Således kan man undgå en potentiel udmattelse, som der kan forekomme ved behandling med vejrtrækningsrestriktion.

Om prismodtageren
Kenni er født på Fyn, som ung draget til Jylland og vendt tilbage til Odense. Han har en bachelor og kandidat i Fysik fra Aarhus Universitet. Specialet blev udført på Aarhus Universitetshospital, hvor MR-billeder af patienter med prostatakræft blev undersøgt for gensidig information. Kenni Højsgaard Engstrøm har arbejdet på Onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital siden 2017, hvor han opnåede certificering som hospitalsfysiker i 2021.

Om Ung Fysiker-prisen
Prisen på 20.000 DKK uddeles af DSMF til en ny uddannet hospitalsfysiker på grundlag af det videnskabelige forskningsarbejde, der er udført i forbindelse med uddannelsen. Formålet med prisen er at stimulere forskning og udvikling inden for medicinsk fysik i Danmark.
Prisen annonceres i år i forbindelse med DSMF Symposium den 6. april 2022.

Om Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF)
DSMF er et videnskabeligt selskab, der varetager danske hospitalsfysikeres interesserer. Selskabet har over 200 medlemmer på landsplan.
Hospitalsfysikere arbejder på afdelinger, der udfører stråleterapi, nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger, røntgendiagnostik eller interventionsradiologi. Her deltager de aktivt i den daglige drift og udvikling af avanceret hospitalsudstyr til billeddannelse og behandling, og er således en vigtig del af Danmarks højteknologiske sundhedssektor.
Yderligere info på www.DSMF.org

Kontakt
• Formand for DSMF, Heidi S. Rønde Tlf. +45 2499 5358
• Prismodtager Kenni Højsgaard Engstrøm Tlf. +45 6019 9993

Kenni

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her