DSMF's generalforsamling 2022

8. februar 2022 - Ivanka Sojat Tarp

DSMF Logo Ny

 

 

Kære DSMF-medlem

DSMF's generalforsamling 2022 afholdes d. 6. april 2022 kl. 16.30-18.30.

Samme dag afholder symposieudvalget DSMF Symposium og har udformet et meget spændende program til os. Se nærmere på https://dsmf-symposium.dk/.

Ung Fysiker Pris er en del af symposieprogrammet, hvor Ung Fysiker foredrag bliver kl. 13.00.

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 8. marts 2022.

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder orienteres om foreningens værdipapirer
 6. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Beretning fra Uddannelsesrådet
 8. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
 9. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
 10. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP
 11. Behandling af indkomne forslag
 12.                      a.  Opfølgning på sidste års " Debatoplæg vedrørende længerevarende udvekslingsophold på en anden afdeling for fysikere under uddannelse".
 13. Eventuelt

Der vil løbende komme materiale på siden for generalforsamlingen - /dsmf/generalforsamlinger/generalforsamling-2022/

Den endelige dagsorden sendes ud senest d 22. marts 2022.

Med venlig hilsen

DSMF Bestyrelse

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her