CPD indberetning for 2021

7. januar 2022 - Ivanka Sojat Tarp

Det er nu tid til at færdiggøre sin CPD indberetning for det forgangne år.

Har man deltaget i kurser/møder, der ikke er med på listen over forhåndsvurderede aktiviteter, skal man medsende et program for aktiviteten. Er der udstedt et deltagerbevis med angivelse af CPD/CME point er det tilstrækkelig dokumentation.

2021 blev desværre endnu et år præget af COVID-19.  Som i 2020 blev rigtig mange konferencer og møder enten aflyst eller ændret til en on-line version eller hybrid. Her vil vi gøre opmærksom på, at der gælder samme regler om pointoptjening for on-line deltagelse som ved fysisk tilstedevær.

Hvis man er nyuddannet hospitalsfysiker, og for første gang skal indsende CPD opgørelse, skal der også medsendes en kopi af uddannelsesbeviset.

Sidste frist for indsendelse af CPD opgørelsen for 2020 er den 31. januar. Den skal sendes til cpd@dsmf.org  og skal som minimum indeholde en underskrevet forside samt en pointopgørelse i Excelformat.

Se mere på siden for CPD-systemet

Godt nytår fra CPD udvalget.

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her