Generalforsamling 2021

19. april 2021 - Ivanka Sojat Tarp

Kære DSMF-medlem 

DSMF's generalforsamling 2021 afholdes d. 8. juni 2020 kl. 16.00-18.00.

Samme dag afholder symposieudvalget DSMF Symposium og har udformet et meget spændende program til os. Se nærmere på https://dsmf-symposium.dk/.

Grundet COVID-19 situationen bliver det igen i år en generalforsamling i virtuel udgave på Zoom platform.

Ung Fysiker Pris er en del af symposieprogrammet, hvor Ung Fysiker foredraget bliver kl. 13.00.

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 10.maj 2020.

Valg til bestyrelse, uddannelsesråd og CPD-udvalg. 

Da det er et ulige år, er der valg til både bestyrelse, revisor, uddannelsesråd og CPD-udvalg. Der skal samtidig vælges suppleanter til revisor, uddannelsesråd samt CPD-udvalg. Overvej derfor gerne om en sådan opgave kunne være noget for dig.  Skulle du være interesseret i at opstille, hører bestyrelsen meget gerne om det på bestyrelse@dsmf.org. Det er selvfølgelig også helt legitimt at meddele sit kandidatur under selve generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder orienteres om foreningens værdipapirer
 6. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 10. Beretning fra Uddannelsesrådet
 11. Valg til Uddannelsesrådet
 12. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
 13. Valg til Bedømmelsesudvalget
 14. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
 15. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP
 16. Behandling af indkomne forslag
  1. Debatoplæg vedrørende længerevarende udvekslingsophold på en anden afdeling for fysikere under uddannelse.
 17. Eventuelt

Der vil løbende komme materiale på siden for generalforsamlingen - /dsmf/generalforsamlinger/generalforsamling-2021/

For at lette web-planlægningen, vil det hjælpe bestyrelsen, hvis man tilmelder sig årets generalforsamling på bestyrelse@dsmf.org senest torsdag d. 3. juni 2021. Herefter vil man modtage en mail med webadgangen til generalforsamlingen. Der er ikke krav om tilmelding til vores generalforsamling, så oplysninger om webadgang vil også blive lagt på hjemmesiden bag medlemslogin.

Med venlig hilsen

DSMF’s Bestyrelse

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her