CPD point ved on-line aktiviteter

27. august 2020 - Mette Skovhus

I bedømmelsesudvalget har vi allerede i flere år godkendt on-line aktiviteter på lige fod med fysisk tilstedeværelse, som det fremgår flere steder i den gældende vejledning i pointfastsættelse. Under Konferencer har der dog ikke specifikt stået noget om on-line deltagelse, da det jo er et nyt fænomen, der er opstået som følge af COVID-19 situationen. For at der ikke skal herske nogen tvivl, vil vi hermed gøre opmærksom på, at on-line deltagelse ved konferencer giver point efter samme regler som ved fysisk fremmøde.

 

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her