Generalforsamling 2020

28. april 2020 - Heidi S. Rønde

Kære DSMF medlem

DSMF's generalforsamling 2020 afholdes d. 8. juni 2020 kl. 16.00-17.30 som web-møde*.

Grundet COVID-19 situationen har vi været nødt til at aflyse vores DSMF dag, da det ikke er realistisk at mødes på tværs af landet. I stedet vil årets generalforsamling blive afholdt over web. Det er ikke optimalt, men det er den bedste løsning pt.

*Inden vi starter selve Generalforsamlingen vil vi uddele årets Ung Fysiker Pris og dermed starte med Ung Fysiker foredraget kl. 15.30 – og selve generalforsamlingen kl. 16.00

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 10.maj 2020.

Ingen valg til bestyrelsen og udvalg i år.

Da det er et lige år, er der ikke valg til bestyrelse eller udvalg.

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 6. Beretning fra Fonden (Herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse)
 7. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 8. Beretning fra Uddannelsesrådet
 9. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
 10. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
 11. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og  IOMP
 12. Behandling af indkomne forslag
 13. Eventuelt

 Der vil løbende komme materiale på siden for generalforsamlingen - se her/dsmf/generalforsamlinger/generalforsamling-2020/

For at lette web-planlægningen, vil det hjælpe bestyrelsen, hvis man tilmelder sig årets generalforsamling på bestyrelse@dsmf.org senest torsdag d. 4 . juni 2020.Herefter vil man modtage en mail med webadgangen til generalforsamlingen. Der er ikke krav om tilmelding til vores generalforsamling, så oplysninger om webadgang vil også blive lagt på hjemmesiden bag medlemslogin.

Med venlig hilsen

DSMF's bestyrelse

Generalforsamling

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her