Høring om bekendtgørelse vedr gebyrer fra Sundhedstyrelsen

23. september 2018 - Heidi S. Rønde

Til alle DSMFs medlemmer.

Bestyrelsen har modtaget et høringsudkast vedr opkrævning af gebyrer fra Sundhedstyrelsen ifm strålekilder: Udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.

Bekendtgørelsen dækker udelukkende økonomiske forhold for afdelingerne, hvorfor vi opfordre de enkelte afdelinger til at komme med et høringssvar. Er der punkter I mener, bestyrelsen skal svare på, bedes de sendt til bestyrelse@dsmf.org senest torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 08.00.

Deadline for at sende et høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet er d. 22. oktober 2018. Bemærkningerne skal sendes til Anne Bækgaard på anb@sum.dk med en kopi til sum@sum.dk.

Høringsversion - bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver

Høringsbrev - bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver

Høringen kan ligeledes findes på høringsportalen.

På vegne af bestyrelsen

Heidi S. Rønde

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her