Generalforsamling 2017

20. marts 2017 - Heidi S. Rønde

Kære DSMF medlem

DSMF's generalforsamling 2017 afholdes d. 22. maj kl. 16.10 - 18.15 i forbindelse DSMFs dagen på FænøSund Konference A/S, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

Se evt. http://dsmf-symposium.dk/

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 24. april 2017.

Vedtægtsændringer

I år bliver der stillet et forslag til første afstemning om opløsning af DSMFs fond og ændring af de dertilhørende paragraffer - forslaget samt motivationen kommer på hjemmesiden hurtigst muligt.

Derudover er der afstemning om de vedtægtsændringe, der var gennem første runde i 2016 sammen med forslaget om at flyttet generalforsamlingen i 2018. For anden runde af vedtægtsændringerne gælder det §3.1 og 5.5.

Sidst nævnte er gjort tilgængelige på hjemmesiden.

Valg til bestyrelse, uddannelsesråd og CPD udvalg.

Da det er et ulige år, er der valg til både bestyrelse, revisor (+suppelant), uddannelsesråd og CPD udvalg. Overvej derfor gerne om en sådan opgave kunne være noget for dig.  Skulle du være interesseret i at opstille, høre bestyrelsen gerne om det på bestyrelsen@dsmf.org

Det er selvfølgelig også helt legitimt at meddele sit kandidatur under selve generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 6. Beretning fra Fonden (Herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse)
 7. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 8. Valg af formand (normalt kun ulige år)
 9. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer (normalt kun ulige år)
 10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (normalt kun ulige år)
 11. Beretning fra Uddannelsesrådet
 12. Valg til Uddannelsesrådet (normalt kun ulige år)
 13. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
 14. Valg til Bedømmelsesudvalget (normalt kun ulige år)
 15. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
 16. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og  IOMP
 17. Behandling af indkomne forslag
 18. Eventuelt

Der vil løbende komme materiale på siden for generalforsamlingen - se her

Med venlig hilsen

DSMF's bestyrelse

 Generalforsamling

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her