Generalforsamling 2016

15. februar 2016 - Heidi S. Rønde

Kære DSMF medlem

DSMF's generalforsamling 2016 afholdes d. 5. april kl. 17.30 - 19.00 i forbindelse DSMFs 14. symposium på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Se evt. http://dsmf-symposium.dk/

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 8. marts 2016.

Vedtægtsændringer

I år er der indtil videre første afstemning om to paragraffer: §3.1 og 5.5 samt de vedtægter, der var igennem første runde i 2015 er til afstemning igen i år. Sidste nævnte drejer sig om §3.3, 6.2, 7.1 og 7.3. De vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden.

Ingen valg til bestyrelsen og udvalg i år.

Da det er et lige år, er der i år ikke valg til bestyrelse eller udvalg. Dog blev der i 2015 begået den fejl, at der kun blev valgt én revisor, hvorfor revisorsuppleanten hurtigt kom i spil. Vi skal derfor have fundet en ny kandidat til revisorsuppleantposten.

Skulle du være interesseret i den, høre bestyrelsen meget gerne om det på bestyrelse@dsmf.org

Den foreløbige dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 6. Beretning fra Fonden (Herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse)
 7. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent
 8. Valg af en revisorsuppleant
 9. Beretning fra Uddannelsesrådet
 10. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
 11. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
 12. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og  IOMP
 13. Behandling af indkomne forslag
 14. Eventuelt

Der vil løbende komme materiale på siden for generalforsamlingen - se her

Med venlig hilsen

DSMF's bestyrelse

 Generalforsamling

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her