Håb om autorisation af hospitalsfysikere

24. november 2016 - Heidi S. Rønde

Håbet om at få hospitalsfysikerne autoriseret på lige fod med vores kolleger – sygeplejersker, radiografer og læger – er ikke slukket.

D. 9. november blev der derfor stillet et §20 spørgsmål til Sundhedsminister Sophie Løhde af Danny K. Malkowski (LA): ”Mener ministeren, at hospitalsfysikere bør autoriseres af Sundhedsstyrelsen på lige fod med læger, sygeplejersker og radiografer?”

Spørgsmål inklusiv svar kan ses her:

http://www.ft.dk/samling/20161/spoergsmaal/S179/index.htm

At ministeren mener, at problemstillingen er for kompleks til at besvare under et §20 spørgsmål er helt forståeligt. Desværre bliver der henvist til et gammelt svar fra tidligere sundhedsminister Bertel Haarder fra 2010, som DSMF ikke er enig i.

http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/SUU/spm/438/index.htm

Begge henviser de til patientsikkerheden. Men det er netop med udgangspunkt i patientsikkerheden at DSMF ønsker en autorisation af hospitalsfysikere. Det kan være forbundet med stor fare for patienterne, hvis personalet, der håndterer strålebehandling, radioaktive stoffer og radiologisk udstyr, ikke er kvalificeret til deres arbejde. Det bør derfor ikke være muligt for personer uden de rette kvalifikationer, at arbejde inden for området.

I mange af de lande, Danmark normalt sammenligner sig med, er hospitalsfysikere autoriserede. Når den nye regering er på plads, vil der bliver fulgt op på svaret fra Sundhedsministeren.

 Christiansborg

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her