Indførelse af Step and Shoot helkropsbestråling på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital

21. august 2015 - Klaus Seiersen

Helkropsbestråling (TBI = total body irradiation) er en del af konditioneringsregimet til knoglemarvstransplantation. Ved TBI skal hele kroppen gives en uniform dosis.

TBI er en højt specialiseret funktion og gives kun på Aarhus Universitetshospital (AUH) og på Rigshospitalet. I 2015 indførte Riget en IMRT Step and Shoot teknik, udviklet efter besøg på klinikker i Milano og London. TBI personalet fra Riget og AUH har derefter mødtes og delt erfaringer, tekniske overvejelser og andet godt, således at Step and Shoot TBI nu også indføres på AUH.

På Riget er TBI patienterne tidligere blevet behandlet med store åbne felter samt manuelt placerede lungeafdækninger. Med den nye teknik kan en langt mere uniform dosis leveres og en mere præcis lungeafdækning benyttes. På Riget behandles ca 50 patienter med TBI årligt.

I Aarhus har man i mange år brugt en teknik med et rullende leje og en statisk gantry position. Forud for behandlingen blev patienten CT scannet, og en simpel dosisplanlægning blev udført tilpasset patientens varierende AP-mål og bidrag fra spredt stråling. Lungeafdækningerne blev individuelt indtegnet og klippet ud i blyfolie, for derefter at blive placeret direkte på patienten.

I forbindelse med en væsentlig patient tilgang af TBI patienter i Aarhus, fra 6 til ca. 18 patienter om året, har det været nødvendigt at modernisere behandlingsteknikken. Derfor indfører AUH også step and shoot TBI i oktober 2015.

På billedet vises et studiebesøg af Kari Haase, Jane Jakobsen og Esben fra Aarhus, på besøg hos Lotte Fog på Riget, i juni 2015. Det overvejes fra fysikerside, om en national TBI gruppe kan oprettes, som mødes regelmæssigt for at udveksle TBI erfaringer og Sarah Bernhardt kager.

TBI_RH_AUH

 

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her