Hvem kan være medlem af DSMF?

9. marts 2015 - Brian Holch Kristensen

Hvem kan være medlem af DSMF?

Bestyrelsen vil gerne lægge op til en drøftelse af, hvordan vedtægterne skal være udformet i forhold til, hvem der kan være medlem af DSMF. Dels om begrebet "firmamedlemmer" skal afskaffes. Dels om den nuværende formulering for ordinære medlemmer skal justeres.

Firmamedlemmer:
Vedtægterne giver mulighed for firmamedlemmer uden stemmeret til generalforsamling. Kun en meget lille del af DSMFs indtægter kommer fra firmamedlemskaber, og fordelen for firmaerne er heller ikke tydeligt. Meningen er jo ikke, at firmaerne skal have indflydelse på selskabet. Det er betydeligt lettere for begge parter at se fordelene ved et konkret sponsorat til typisk DSMF-symposiet, hvor firmaet opnår en reklameværdi. Derfor: Skal begrebet "firmamedlemmer" afskaffes, svarende til at stryge §3.3 i vedtægterne?

Ordinære medlemmer:
"Som ordinært medlem kan optages enhver, som har a) en længerevarende teknisk/naturvidenskabelig uddannelse og b) igangværende/fuldført uddannelse til hospitalsfysiker eller tilsvarende erfaring indenfor medicinsk fysik" (vedtægterne §3.1).

Formuleringen lægger op til at man normalt skal være hospitalsfysiker, på vej til at blive hospitalsfysiker, eller have "tilsvarende erfaring" for at blive medlem af DSMF. Den sidste formulering synes dog noget uklar.

Kan man blive medlem af DSMF, hvis man arbejder med eller forsker i et område som er medicinsk fysik, men ikke minder om indholdet af hospitalsfysikeruddannelsen? Hospitalsfysikeruddannelsen har især fokus på anvendelsen af stråling i medicinsk fysik, mens eksempelvis fiberoptiske målinger eller avancerede blodtryksmålinger kan være udmærkede eksempler på medicinsk fysik, men ikke nødvendigvis "tilsvarende".

Kan man blive medlem af DSMF, hvis man er nyansat som ingeniør på en afdeling (nuk/rad/onk) og beskæftiger sig med medicinsk fysik, men ikke er blevet tilbudt at gå i gang med hospitalsfysikeruddannelsen? Ad åre vil man nok opnå "tilsvarende erfaring", men har det ikke fra starten.

Samtidig skal man naturligvis holde sig for øje, at DSMF bestyrer hospitalsfysikeruddannelsen, så det vil næppe være hensigtsmæssigt at åbne helt frit op for at enhver kan melde sig ind med stemmeret. (Mens det allerede nu står frit for at melde sig ind som ekstraordinært medlem uden stemmeret, jvf. §3.2.)

Altså: Debat og gode forslag til evt. omformulering efterlyses! Den kan enten gøres her på hjemmesiden eller måske nemmere på selskabets egen facebookside - www.facebook.com/medfys. Sidst, kan man også skrive direkte til bestyrelsen på bestyrelse@dsmf.org.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her