Indkaldelse af emner til dagsorden

2. marts 2015 - Brian Holch Kristensen

Kære DSMF medlem

DSMF's generalforsamling 2015 afholdes d. 15. april kl. 17.30 - 19.00 i forbindelse DSMF symposium 2015 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Se evt. http://dsmf-symposium.dk/

I henhold til selskabets vedtægter § 6.2 skal vi derfor henstille til, at forslag til emner på dagsordenen er sendt til bestyrelse@dsmf.org inden d. 18. marts 2015.

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har arbejdet på en revidering af selskabets vedtægter - særligt § 3 omhandlende medlemskab (se /nyheder/2013/12/3/debat-om-vedtaegtsaendringer-2014/). Dette emne blev ikke debatteret i 2014 grundet generalforsamlingens placering i Turku, Finland. Vi lægger derfor op til en grundig diskussion på dette års forsamling, og vi vil i den forbindelse gerne henstille til at komme med indlæg - enten direkte på hjemmesiden eller til bestyrelsens e-mail.

Valg til bestyrelsen

Der er valg til bestyrelsen i år og vi kan allerede nu meddele følgende:

  • Formand, Brian Holch Kristensen (onkologi), genopstiller ikke - hverken til formandsskab eller bestyrelse
  • Kasserer, Harald Spejlborg (onkologi), genopstiller ikke til bestyrelsen
  • Sekretær, Karina Lindberg Gottlieb (onkolgi), genopstiller ikke til bestyrelsen

 Vi skal derfor opfordre til, at man overvejer et muligt kandidatur til vores altafgørende forening - særligt indenfor grenen onkologi.

Lidt inspiration...

Der ligger ude i horisonten en særlig spændende opgave for bestyrelsen af DSMF, da SIS snarest påbegynder en kraftig revision af vores alles bekendtgørelser. Man ønsker i lighed med bekendtgørelserne omkring radioaktive kilder at lave en fælles, der dækker genereret stråling og så lave vejledninger for de enkelte anvendelser (strålebehandling, diagnostik m.m.). Til dette arbejde vil DSMF spille en vigtig rolle.

Derudover har DSMF’s bestyrelse opstartet en proces hvor man ønsker at opstarte mange flere SIG’s (Speciel Interest Groups), der skal arbejde på nationalt niveau for at lære og inspirere hinanden (fx nationalisere internationale emner/retningslinier/tiltag). En sådan gruppe har været gruppen omkring rumberegning. DSMF’s pengekasse skal ud og arbejde. Støtte arbejdsgrupper (rejse og evt. overnatning) for at styrke processen og få deres resultater ud og leve (bl.a. på hjemmesiden).

Den foreløbige dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsordenen

3. Bestyrelsens årsberetning

4. DSMF Regnskab 2012 

5. Beretning fra fonden 

6. DSMF Budget 2013 

7. Beretning fra uddannelsesrådet 

8. Beretning fra Det faglige Bedømmelsesudvalg 

9. Debat om kriterier for optagelse - vedtægterne §3.1  

10. Beretning fra de delegerede i NACP, EFOMP og IOMP 

11. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)

12. Valg af formand 

13. Præsentation af nye bestyrelseskandidater og valg til bestyrelse 

14. Valg af revisorer (+ revisorsuppleant) 

15. Valg til Uddannelsesråd 

16. Valg til bedømmelsesudvalg 

17.Eventuelt  

 

Med venlig hilsen

DSMF's bestyrelse

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her