Nuklear medicin odense

5. februar 2014 - Karina Lindberg Gottlieb

Hospitalsfysiker (kombinationsstilling)

Direktionen

(Arbejdspladsen ligger i Odense kommune)

En kombinationsstilling som lektor i nuklearmedicin og som hospitalsfysiker ved henholdsvis Forskningsenheden for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse fra 1. juni 2014 til 31. maj 2017 (3 år).

Stillingerne betragtes som en helhed og kan kun søges samlet.

Den, der ansættes i stillingen, vil blive ansat dels som lektor i nuklearmedicin på 40% tid ved Syddansk Universitet og dels som hospitalsfysiker på 60% tid ved Odense Universitetshospital.

Funktionsbeskrivelse kan indhentes ved e-mail til elohmann@health.sdu.dk

Yderligere oplysninger kan indhentes hos institutleder, professor Kim Brixen, Klinisk Institut, e-mail kbrixen@health.sdu.dk

Ansøgning til stilling som lektor skal indsendes her

Ansøgning til stilling som hospitalsfysiker skal indsendes her

Ansættelse som hospitalsfysiker sker i henhold til gældende overenskomst for Akademikere ansat i regioner.

Bedømmelse af ansøgninger til stillingen som lektor vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx.-filer):

• ansøgning
• curriculum vitae
• kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
• en komplet og nummereret publikationsliste
• de op til 8 videnskabelige peer-reviewed publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf.- eller docx.-fil for hver enkelt publikation
• undervisningsportefølje (se link nedenfor)
• en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen.


Universitetet og Hospitalet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her