DSMF Generalforsamling 2. maj 2013

20. marts 2013 - Karina Lindberg Gottlieb

Kære medlem af DSMF
 
DSMF holder sin årlige generalforsamling torsdag d. 2. maj 2013 kl. 17 i forbindelse med DSMFs 11. symposium på Ledernes Konferencecenter, Odense. En mindre justering af tidspunktet kan ske ved den endelige tilpasning af symposieprogrammet.

Punkter, der ønskes behandlet på mødet, skal ifølge vedtægterne være foreningen i hænde 28 dage før. Hvis der er punkter, du ønsker på dagsordenen, skal de derfor sendes til bestyrelse@dsmf.org senest torsdag d. 4. april.

Indkaldelse med dagsorden udsendes kort herefter. Hvis der ikke kommer forslag til punkter, afvikles generalforsamlingen efter standarddagsordenen i vedtægterne.

Der er i år valg til såvel bestyrelse som uddannelsesråd og bedømmelsesudvalg.  En ansvarlig bestyrelse søger naturligvis i tide at finde egnede kandidater, men vi vil gerne understrege, at det er muligt for andre end de allerede adspurgte at stille op til valg, og at det ifølge vedtægterne kan ske helt frem til og på selve generalforsamlingen.

Har man allerede planer om det, må man dog gerne give besked til bestyrelse@dsmf.org

Med venlig hilsen, bestyrelsen

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her