Medisinsk fysiker til Nordlandssykehuset i Norge

18. marts 2013 - Klaus Seiersen

100 % fast stilling som medisinsk fysiker ved enhet for stråleterapi

Vi søker en ny fysiker som vil være en del av teamet med onkologer, fysiker, ingeniører og stråleterapeuter som løser daglige kliniske problemstillinger på stråleenheten. Arbeidsoppgavene omfatter, foruten klinisk daglig arbeid, oppgaver innen kvalitetskontroller, planlegging, dosimetri, undervisning samt generell utvikling av metoder.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever en hoved-, master- eller doktorgrad, fortrinnsvis innen fysikk, eventuelt andre relevante fag. Spesialkompetanse/erfaring innen medisinsk fysikk er ønskelig. Relevante fag er f.eks. strålingsbiologi, biofysikk og strålingsfysikk. Tilleggsutdannelser innen IKT er en fordel.

Personlige egenskaper som ansvarlighet og selvstendighet vektlegges. Det er et krav å ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Vi tilbyr

Kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom kurs og hospitering. Vi er et lite miljø som nå har to fysikere, en ingeniør, en helsesekretær, syv stråleterapeuter og onkologer. Arbeidet blir variert og det finnes mange muligheter for egne initiativ og prosjekter.

Vi planlegger en utvidelse av enheten med en ny LINAC.

Det finnes gode mulighet for å bli ansatt som sjefsfysiker om meritter og utdanning er tilstrekkelig.

Tiltrede etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Kajsa Fridström (sjefsfysiker), tlf:+47 75 57 83 04, 

E-post: kajsa.fridstrom@nordlandssykehuset.no

 

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 Søker som blir innkalt til intervju må ta med seg original versjon av vitnemål og attester.

Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

 

Tilsetting skjer i hht. de til enhver tid gjeldende lover og avtaler.

Nordlandssykehuset HF har gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.

 

Søknadsfrist: 12. april 2013. Rek.nr.: 255130

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her