Veloverstået recti-ani symposium i Vejle

19. november 2013 - Heidi S. Rønde

Den 6. – 8. november 2013 afholdt Onkologisk afdeling på Vejle Sygehus i samarbejde med Elekta et 3-dages symposium under overskriften ” Advanced Radiotherapy of Anal and Rectal Cancer”. I løbet af de 3 dage var fokus på ”state of the art” ekstern stråle- og brachyterapibehandlinger af recti- anipatienter herunder bivirkninger, pleje og rehabilitering. Hovedansvarlig for afholdelsen af symposiet var Klinisk Ansvarlig Cheffysiker Martin Berg i et samarbejde mellem Afdeling for Medicinsk Fysik, Stråleterapien og Onkologer i Onkologisk Afdeling.

Med 73 deltagere fra 10 lande fordelt på fysikere, onkologer, kirurger, radiologer, radiografer og sygeplejersker var der en stor faglig bredde. Deltagerne kom fra seks stråleterapicentre i Danmark samt store dele af Europa.

Fra vores egen afdeling var der foredrag af Teknisk Ansvarlig Cheffysiker Bjarke Mortensen, Ph.d.-studerende Ane L. Appelt samt hospitalsfysikere Henrik Nissen og Finn Laursen, ligesom fire af afdelingens læger holdt foredrag.  Både fysikere, læger og sygeplejersker fra afdelingen deltog i afviklingen af workshops. Desuden var der foredragsholdere fra Belgien, Holland, Italien, Norge, Sverige, Tyskland og det øvrige Danmark.

Et af hovedformålene med symposiet var muligheden for at dele erfaringer og viden de forskellige lande/centre imellem. Der var generelt en stor diskussionslyst og engagement blandt deltagerne både ifm. foredragene, men også til workshops. Programmet var planlagt for at komme omkring alle aspekter af et stråleterapi behandlingsforløb – herunder behandlingskriterier, billedmodaliteter til diagnosticering og target-identification, dosisplanlægning for forskellige strålemodaliteter, bivirkninger, opfølgning og rehabilitering, osv. Workshops bestod bl.a. af hands-on indtegningssessioner, diskussioner om adaptiv stråleterapi, og sygeplejerelaterede emner som håndtering af akutte bivirkninger og sexuel dysfunktion efter stråleterapi.

Fra afdelingen skal lyde en tak til alle foredragsholdere og deltagere. Vi er desuden taknemmelige for den økonomiske støtte fra Kræftens Bekæmpelse og fra Elekta, uden hvem arrangementet aldrig var blevet en realitet.

 Rectiani symposie

 Rectiani symposie2

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her