Ph.d.-stilling (hospitalsfysiker) til ultralydsprojekt Stråleterapien, Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

13. februar 2012 - Klaus Seiersen

Vi søger en fysikerkandidat til en ph.d.-stilling med fokus på billedvejledt stråleterapi og med fokus på ny ultralydsteknologi. Stillingen er 3-årig og til besættelse den 1. april 2012 eller snarrest derefter. Forløbet sker i samarbejde mellem Stråleterapien på Herlev Hospital og DTU Nutech (Center for Nuclear Technologies, Technical University of Denmark, Risø Campus). Ph.d.-stillingen er eksternt finansieret af ultralydsproducenten. Den ph.d.-studerende vil være indskrevet på DTU Nutech. En del af arbejdet vil derfor foregå på Risø Campus, men størstedelen af arbejdet vil foregå i Stråleterapien på Herlev Hospital, hvor stillingen vil være tilknyttet fysikersektionen.

Herlev Hospital servicerer på kræftområdet en befolkning på 1,2 millioner. Vi strålebehandler ca. 3.000 nye patienter om året. Hospitalet har forsknings-, udviklings- og uddannelsesforpligtigelse.

Stråleterapien

Stråleterapien er en integreret del af Onkologisk Afdeling R. Fysikersektionen i Stråleterapien er væsentligst tilknyttet forberedelse, kvalitetssikring og udvikling af strålebehandlingen af kræftpatienter. Stråleterapien råder for tiden over 9 acceleratorer, HDR-afterloader, røntgennæranlæg, 2 CT skannere, 1 MR skanner, dosisplanlægningsudstyr og udstyr til dosimetri.

Projektet

Om kort tid installeres et nyudviklet ultralydssystem i Stråleterapien, der kan bruges til online eksakt og præcis definering af fx livmoder, blære, spytkirtler og prostata. Systemet kan således både forbedre præcisionen i det, der skal strålebehandles, men også øge sikkerheden i forhold til at patienten er placeret korrekt under selve behandlingen.

Der er indgået aftale med firmaet, der leverer systemet, om forskningsprojekt indenfor livmoderhalskræft (cervix) og prostata (inkl. 4D).

Det bliver bl.a. den ph.d. studerendes opgave at:

•   tage imod systemet, være med under oplæring og træning af personale og være "super bruger" af systemet

•   være primus motor i forhold til den forskning, der er aftalt med firmaet

•   deltage i design af et 4D fantom med real time dosimetri. Dette fantom skal udvikles i tæt samarbejde med DTU Nutech. (dosimetrisystemet, der skal anvendes er udviklet af DTU Nutech.).Den ph.d. studerende skal generelt arbejde tæt sammen med de læger, radiografer, sygeplejersker og fysikere, der er involveret i projektet. Specifikt skal der desuden arbejdes sammen en fysiker post. doc., der allerede arbejder med dosimetrisystemet på Herlev hospital og på DTU Nutech samt en anden fysik ph.d.- studerende, der også skal være med til at udvikle og anvende 4D fantomet til studier på lungecancer

 Din faglige baggrund

Du skal som minimum være kandidat i fysik eller tilsvarende, der giver adgang til indskrivning på Hospitalsfysikeruddannelsen under DSMF (se www.DSMF.org).

Det er en fordel hvis:

•   du er uddannet hospitalsfysiker

•   har klinisk erfaring

•   har erfaring med dosimetri

•   har erfaring med ultralyd

•   har erfaring med skrivning af videnskabelige artikler eller lignende.

Dine personlige egenskaber: Du skal kunne samarbejde med mange forskellige faggrupper og arbejde selvstændigt og målrettet

 Vi tilbyder:

•   et spændende og krævende ph.d.-forløb

•   et aktivt forskningsmiljø

•   aflønning i henhold til regler for ph.d.-studerendeYderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til forskningsansvarlig fysiker Claus F. Behrens (+45 386 82 3 82) eller cheffysiker Brian Holch Kristensen (+45 386 82 5 16)

 

 

Vi ser frem til elektronisk ansøgning senest den 1. marts 2012.

Ansøgningen sendes til: kige@heh.regionh.dk

 

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital er en af Danmarks største og førende kræftafdelinger. Vi er ca. 400 ansatte med solid og aktuel ekspertise indenfor behandling af kræftsygdomme. Vi giver strålebehandling, kemoterapi og behandling med nye specielle stoffer, der virker mod kræft.

Afdelingen består af en sengeafdeling med 33 senge, et daghospital, et ambulatorium, en stråleterapi, en radiofysisk enhed, et onkologisk kontaktcenter og et Center for Kræftforskning.

Vi har ca. 90.000 patientmøder om året. Ca. 4000 nye kræftpatienter bliver henvist til vores afdeling i løbet af et år. Herlev Hospital er røgfrit.

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her