Pressemeddelelse om mammografi

23. september 2010 - Klaus Seiersen

 

København, den 23. september 2010

 

Pressemeddelelse

I forlængelse af de sidste dages indslag på DR1 om kvinder, som har fået stillet fejlagtige diagnoser ved mammografioptagelser på private røntgenklinikker, vil Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) gerne understrege vigtigheden af, at man både i det offentlige og i det private sundhedsvæsen følger og implementerer europæiske retningslinjer (European Guidelines) for kvalitetssikring af mammografiudstyr til gavn for patientsikkerheden.

Ved forårets høring om Kræftpakke 3, der bl.a. handler om mulig udvidet brug af screeninger, har DSMF understreget betydningen af at optimere nyttevirkningen af screeninger gennem kvalitetssikring både i indkøbsfasen og under drift.

DSMF arbejder for at fremme og sikre efteruddannelse af hospitalsfysikere på de danske hospitaler, således, at de på højt fagligt niveau kan varetage kvalitetssikring af stråleterapiudstyr og billeddiagnostisk udstyr, herunder mammografiudstyr.

DSMF deltager i et europæisk samarbejde indenfor European Federation of Organisations in Medical Physics (EFOMP) omkring anvendelse og kvalitetssikring af analogt og digitalt mammografiudstyr.

DSMF vil gerne opfordre til, at virksomheder - både i den private og den offentlige sektor - støtter denne udvikling.

 

På vegne af DSMF

Bestyrelsesmedlem

Ole Møller-Larsen

 

(Se pressemeddelelsen i PDF her)

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her