Uddannelsen

UDDANNELSESPLANER

Generelle bemærkninger (opdateret marts 2015)

Skabeloner (opdateret marts 2015)

Vejledninger (opdateret marts 2018):

 

Bekendtgørelsen

Hospitalsfysikeruddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1252 af 11. november 2010 om specialuddannelse til hospitalsfysiker. Ifølge paragraf 1 er formålet:

at videreuddanne naturvidenskabeligt uddannede kandidater til at opnå teoretisk viden og praktiske færdigheder til at arbejde selvstændigt med medicinsk fysik indenfor sundhedssektoren.

Ifølge paragraf 3 kan man til specialuddannelsen optage personer:

med viden indenfor fysik og matematik på niveau svarende til relevante grene af cand. scient. og cand. polyt. uddannelserne. Der kræves 90 ECTS points i adgangsgivende kandidatuddannelse, fordelt over centrale områder af klassisk og moderne fysik. Endvidere kan gives adgang for personer med supplerende kompetencer svarende til de nævnte uddannelser.

Ifølge paragraf 8 er uddannelsen delt i en fælles del samt en grenspecifik del for de tre områder:

  • Onkologisk strålebehandling
  • Diagnostisk radiologi
  • Nuklearmedicin

Læs hele bekendtgørelsen på Retsinfo.dk

 

UDDANNELSESRÅDET

Evaluering af uddannelsesforløbet foretages af Uddannelsesrådet nedsat af Dansk Selskab for Medicinsk Fysik. Uddannelsesrådets sammensætning kan ses her.

 

Kurser og litteratur

Find forslag til kurser her.

Der kan forskellige gratis bøger til download på nettet, f.eks.: