DSMF's fond

Status pr. 31. december 2000

Forelagt på generalforsamlingen, lørdag 17. marts 2001

 

Aktiver i alt pr. 1. januar 2000 131.528,89 kr.
Lån&Spar Bank 47.828,89 kr.
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (90 stk. á kr. 1000, kurs 93,00) 83.700,00 kr.
      
Indtægter 2000 35.377,83 kr.
Renter / udbytte 7.199,83 kr.
Overført fra DSMF 26.558,00 kr.
10 stk. Jyske Bank aktier á kr. 162,00 (betalt i 2001) 1.620,00 kr.
     
Udgifter 2000 70,26 kr.
Gebyrer 70,26 kr.
     
Kursreguleringer 2000 2.481,40 kr.
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 2.493,00 kr.
Jyske Bank aktier -11.60 kr.
     
Passiver i alt pr. 31. december 2000   169.317,86 kr.
     
Status pr. 31. december 2000
Jyske Bank 81.516,46 kr.
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (90 stk. á kr. 1000, kurs 95,77) 86.193,00 kr.
Jyske Bank aktier (10 stk. á kr. 20, kurs 160,84) 1.608,40 kr.
Aktiver i alt pr. 31. december 2000   169.317,86 kr.
     
     

Regnskabet godkendt:    

7. februar 2001 19. februar 2001 15. februar 2001
Flemming Kjær-Kristoffersen Kjeld J. Olsen Finn Laursen
Kasserer Revisor Revisor

    

Tilbage