Årsregnskab for DSMF

Status pr. 31. december 2000

Forelagt på generalforsamlingen, lørdag 17. marts 2001

 

Aktiver i alt pr. 1. januar 2000 69.088,26 kr.
Jyske Bank 53.278,26 kr.
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (17 stk. á kr. 1000, kurs 93,00) 15.810,00 kr.
      
Indtægter 2000 66.922,66 kr.
Renter / udbytte 1.799,66 kr.
Medlemskontingent 27.850,00 kr.
Refusion af rejseudgift / EFOMP 1999 2.473,00 kr.
Efteruddannelseskursus i billeddiagnostiske metoder 34.800,00 kr.
    
Udgifter 2000 58.748,95 kr.
Bankgebyrer 429,45 kr.
Kontingent 2.869,22 kr.
Møder, diverse 17.069,63 kr.

(Note 1)

Drift af hjemmeside 2.491,39 kr.

(Note 2)

Diverse 1.089,38 kr.

(Note 3)

Efteruddannelseskursus i billeddiagnostiske metoder 8.241,88 kr.
Overført til fond 26.558,00 kr.
     
Kursreguleringer 2000 459,30 kr.
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 470,90 kr.
Jyske Bank aktier -11,60 kr.
     
Passiver i alt pr. 31. december 2000   77.721,27 kr.
     
Status pr. 31. december 2000
Jyske Bank 59.831,97 kr.
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 (17 stk. á kr. 1000, kurs 95,77) 16.280,90 kr.
Jyske Bank aktier (10 stk. á kr. 20, kurs 160,84) 1.608,40 kr.
Aktiver i alt pr. 31 december 2000   77.721,27 kr.
     
     
Note 1:
Bestyrelsesmøder 4.659,38 kr.
Bestyrelsesmiddag 3.508,00 kr.
Uddannelsesmøder 4.115,00 kr.
EFOMP 4.787,25 kr.
17.069,63 kr.
     
Note 2:
Driftsomkostninger 1.000,00 kr.
Domæneafgift 1.491,39 kr.
2.491,39 kr.
     
Note 3:
Opkrævningsservice 869,38 kr.
Indbetalingskort 220,00 kr.
1.089,38 kr.
     
      

Regnskabet godkendt: 

7. februar 2001 19. februar 2001 15. februar 2001
Flemming Kjær-Kristoffersen Kjeld J. Olsen Finn Laursen
Kasserer Revisor Revisor

    

Tilbage