Budget for DSMF

2001

Forelagt på generalforsamlingen, lørdag 17. marts 2001

     
Aktiver i alt pr. 1. januar 2001 77.721 kr.
Jyske Bank 59.832 kr.
Obligationer, 6% Realkredit Danmark 2029 17.889 kr.
      
Budget 2000 2000 Budget 2001
Indtægter
Renter / udbytte 1.000 kr. 1.800 kr. 1.500 kr.
Kontingent 32.500 kr. 27.850 kr. 36.000 kr.
DSMF kursus 15.000 kr. 26.558 kr. 0 kr.
Indtægter i alt 48.500 kr. 56.208 kr. 37.500 kr.
    
Udgifter
Bankgebyrer 500 kr. 429 kr. 500 kr.
Kontingent (EFOMP + IOMP) 3.000 kr. 2.869 kr. 3.000 kr.
Møder 20.000 kr. 17.070 kr. 22.000 kr.
Drift af hjemmeside 4000 kr. 2.491 kr. 2.000 kr.
Logokonkurrence 0 kr. 0 kr. 3.000 kr.
Diverse 0 kr. -1.384 kr. 0 kr.
Overført til fonden 15.000 kr. 26.558 kr. 15.000 kr.
Udgifter i alt 42.500 kr. 48.034 kr. 45.500 kr.
     
Overskud / underskud 6.000 kr. 8.174 kr. -8.000 kr.
     

    

Tilbage