Fakta

Dato:

22. april 2021

Tidspunkt:

kl. 14:30

Sted:

Virtuelt

DSKO årsmøde den 22 april

Program for DSKO’s virtuelle årsmøde 2021
22. April 2021, Kl. 14:30

- Opdateret med det endelige program. Abstracts findes her.

14.30 - 15.00 Velkomst ved mødeudvalget
14.30 - 14.50 Log på og test
14.50 - 15.00 Velkomst ved mødeudvalgets formand

15.00 – 16.00 Precision Medicine
Chairman: Kristoffer Rohrberg, Rigshospitalet

15.05 - 15.50 Precision medicine: Towards genomically-driven clinical trials in solid
Tumors
Timothy Yap, Associate Professor, Department of Investigational Cancer Therapeutics,
MD Anderson Cancer Center
15.50 – 16.00 Discussion

16.05 - 17.05 Udvikling og status fra stråleterapien i Danmark
Chairmen: Jeppe Friborg, Rigshospitalet og Patrik Sibolt, Herlev og Gentofte Hospital

16.10 – 16.25 In vivo validation and tissue sparing factor for acute damage of PBS
proton FLASH
Brita Singer og Per Rugaard Poulsen, Danish Centre for Particle Therapy

16.25 - 16.40 MR-Linac - Current status and future directions
Tine Schytte & Faisal Mahmood, Odense Universitetshospital
16.40 - 16.55 On the influence of Artificial Intelligence in cone-beam computed
tomography-guided radiotherapy: How do we adapt?
Patrik Sibolt, Herlev og Gentofte Hospital
16.55 - 17.05 Discussion

17.10 - 18.00 DSKO’s onkologipris 2021

18.05 - 19.00 Frie foredrag – præsentation af udvalgte abstracts fra yngre forskere
Bedømmere: Jakob Lauritzen, Rigshospitalet og Troels Bechmann, Vejle Sygehus

19.00 - 20.00 Middag
20.00 -? DSKO’s generalforsamling

Link til møde udsendes et par dage inden – der er ikke behov for tilmelding.
Et væsentligt formål med DSKO’s årsmøde er at give forskningsaktive mulighed for at præsentere deres arbejde. Vi ønsker at formidle et bredt udsnit af den forskning, der foregår inden for onkologien. Alle bidrag fra både yngre og mere seniorer forskere er derfor velkomne.
For at skabe bare en lille smule af det sociale samvær årsmødet normalt byder på, arrangeres det (hvis Corona situationen tillader dette) at man kan sidde sammen på de respektive afdelinger og følge med i årsmødet samt spise sammen inden DSKO’s generalforsamling. Nærmere info omkring tilmelding til dette følger.

På vegne af DSKO’s møde udvalg og vel mødt

Louise Wichmann Matthiessen

Retningslinier og deadline for abstracts - se her.

 Dsko Aarsmoede 2021