Fakta

Dato:

16. marts 2013

Sted:

Vejle Sygehus

Åbent hus i Vejle

Lørdag d. 16. marts 2013 holder Stråleterapien og Medicinsk fysik i Vejle åbent hus.

FORELØBIGT PROGRAM

09.45  Kaffe og morgenbrød serveres i kantinen på første sal i bygning K1 (indgang mellem bygning T1 og K1)

10.30  Fagligt program for alle faggrupper i Overhuset (første sal i bygning K1)

Præsentation af afdelingen v. Driftsledelsen for Stråleterapien

Watchful Waiting for rectalcancer v. Overlæge John Pløen

Diffusionsvægtet MR som et redskab til forudsigelse af respons for strålebehandling af rectalcancer v. Hospitalsfysiker Henrik D. Nissen

Bivirkningsregistrering/udvikling af sygeplejen v. sygeplejersker Karina O. Mørup, Marianne Hansen og Lene Holberg

Indtegningsstudie af mammacancer v. Radiograf Gezim Pupovic

Elektrontræsproduktion på en Elekta-accelerator v. Hospitalsfysiker Heidi S. Rønde

12.45  Frokost

13.30  Rundvisning med workshops

En papirløs afdeling med MOSAIQ v. Klinisk ansvarlig Cheffysiker Martin Berg

Teknikerstand v. IT- og elektronikteknikere Jeppe Møller og Tommy Krogsgaard Dahl                           (Forberedelse af gun før gun-skifte ; Anlæg til opsamling og rensning af SF6-gas ; Spectrum analyser for Magnetron Matchning)

Elekta Infinity/afdelingens måleudstyr v. Hospitalsfysiker Heidi S. Rønde

Kompetenceudvikling: Oplæring af sygeplejersker i XVI-matchning af pelvine patienter/Deep Inspiration Breath Hold-instruktører v. Sygeplejerske Lene Musted Nielsen

Udvikling af sygeplejen: Sygeplejekonferencer v. Souschef Karin Vang Kryger og sygeplejerske Marianne Hansen

Deep Inspiration Breath Hold - patientinstruktion v. sygeplejersker Karina O. Mørup og Lene Holberg

Ani- og rectiskopier v. Overlæge John Pløen og sygeplejerske Susanne Arnth Hinrichs

MR-vejledt brachyterapi for anal- og rectalcancer v. Teknisk ansvarlig Cheffysiker Bjarke Lundegaard Mortensen

15.00  Det officielle program slutter